Tên sản phẩm Mã sản phẩm Áp suất Kích thước Độ dày ĐVT Giá (VAT) Số lượng
Ống gân xoắn màu xanh lá 150x6.0 150 6.0 mét 0
Ống gân xoắn màu xanh lá 200x7.0 200 7.0 mét 0